Renovatie Stadhuistoren 95% circulair

1 augustus 2017

De komende jaren worden verschillende gebouwen van de gemeente Eindhoven duurzaam gerenoveerd. Dit voorjaar is gestart met de Stadhuistoren. Samen met de markt wordt bekeken hoe materialen duurzaam hergebruikt kunnen worden.


De markt denkt mee

Het consortium !MPULS werkt samen met de gemeente aan het verduurzamen van haar gebouwen. In juli werd de ‘KRACHTVOERsessie Sociaal Materiaal’ georganiseerd. In deze sessie stond de volgende vraag centraal: Hoe kunnen vrijkomende materialen uit de gerenoveerde panden het beste worden ingezet? Doelstelling hierbij is om bij de renovatie van de Stadhuistoren tot 95% circulariteit te komen. In de bijeenkomst zochten de gemeente Eindhoven en het corsortium, samen met 20 marktpartijen, naar ideeën en nieuwe samenwerkingen om de doelen te bereiken.

Sloopmateriaal voor nieuwe meubels

Zes casussen kwamen tijdens de sessie aan bod. Alle ideeën en nieuwe toepassingen binnen de zes casussen moesten passen binnen de The Natural Step. Deze methode staat centraal binnen het project ‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen’.
Eén casus ging over de vele inbouw TL-armaturen en hoe deze hergebruikt konden worden. Stichting uit de Buurtfabriek gaat nu bekijken of deze opnieuw bekleed kunnen worden en daarmee een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Daarnaast waren de gemeente en !MPULS op zoek naar tweedehands plaatmaterialen, waar nieuwe meubels van gemaakt kunnen worden voor in de Stadhuistoren. Een helpende hand kwam vanuit Woonbedrijf. Zij gaan namelijk 50 woningen slopen met beschikbaar materiaal.

Bekijk ook onderstaand videoverslag van de KRACHTVOERsessie.

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0