Op weg naar een aardgasvrije stad

9 februari 2018

Op 30 januari heeft het college van B&W het plan ‘Naar aardgasvrij verwarmen en koken’ goedgekeurd. Wat betekent dit en wat gaat er gebeuren? We vertellen je meer.


Welke maatregelen zijn er?

In Eindhoven willen we in de toekomst de hele stad voorzien van duurzame energie. Dat betekent dat alle energie die men straks gebruikt duurzaam wordt opgewekt. Maar het houdt ook in dat we van het aardgas af moeten. Een belangrijke stap richting duurzame energie is het verkennen van alternatieven voor aardgas. Daar gaat de stad in diverse projecten en maatregelen mee aan de slag. Zo wordt alle nieuwbouw niet meer aangesloten op het aardgas. En bestaande woningen worden in stappen, de komende 30 jaar, aangepakt. Deze aanpak krijgt ondersteuning van de volgende maatregelen:

  • Energievraag beperken door in te zetten op isolatie van woningen. Je kunt hiervoor de energiebesparingslening van de gemeente Eindhoven gebruiken. Als woningeigenaar kun je tegen slechts 2% rente geld lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen.
  • Inwoners stimuleren om zelf duurzame energie op te wekken. 040energie kan jou hier goed bij helpen en je begeleiden gedurende het hele proces. Meer informatie? Bekijk de projectpagina.
  • Het organiseren van een buurtenchallenge (pilot) in vier buurten. Drie bedrijven en 040-energie worden uitgedaagd om elk in een buurt een methodiek toe te passen en de C02-uitstoot zoveel mogelijk te verlagen.
  • Dit voorjaar start het regionale zonnepanelenproject Zuidoost-Brabant. Eindhoven doet hier ook aan mee.
  • Op vliegbasis Eindhoven wordt een zonnepark aangelegd. Inwoners de omgeving van het vliegveld kunnen zonnepanelen kopen op dit zonnepark. Meer informatie over dit aanbod? Lees verder.

Aan de slag in drie buurten

De gemeente kiest voor een buurtaanpak. Iedere buurt en (woon)gebouw is anders, er is geen standaard oplossing. Daarom wordt samen met de buurtbewoners de mogelijkheden voor alternatieven voor aardgas bekeken. In overleg met de woningcorporaties `thuis, Trudo en Woonbedrijf is gekozen om de komende twee jaar te beginnen met het maken van plannen voor de Sintenbuurt en de Generalenbuurt. Samen met ’thuis wordt nog gekeken naar een derde geschikte buurt. Bij de keuze voor deze buurten is ook gekeken naar de andere werkzaamheden die gaan plaatsvinden en daarmee een mooie kans bieden om te kijken naar alternatieven voor aardgas. Bedoeling is om samen met de buurt een energietransitieplan uit te werken. De bewoners in bovenstaande buurten ontvangen in de eerste helft van dit jaar meer informatie.

Waarom alternatieven voor aardgas?

Het gebruik van aardgas zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dat moeten we terugdringen. Maar daarnaast raakt het aardgas op, dus we moeten onze woningen wel op een andere manier gaan verwarmen en een alternatief hebben voor het koken op aardgas. Zowel landelijk als wereldwijd zijn afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verlagen. Afgesproken is dat uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. Eindhoven heeft ruim 100.000 woningen. Gemiddeld zijn ruim 3.100 woningen per jaar, waarvoor we opzoek moeten gaan naar alternatieven voor het aardgas.

Meer weten? Kijk op eindhoven.nl/duurzaam.

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0