Vijf Eindhovense zorginstellingen gaan duurzamer werken

1 maart 2018

Op 1 maart hebben vijf Eindhovense zorginstellingen de Green Deal Zorgsector Eindhoven ondertekend. Zij gaan de komende drie jaar aan de slag om hun milieuprestaties te verbeteren.


Milieuprestaties verbeteren

GGzE, Catharina Ziekenhuis, Archipel Zorggroep, Libra Revalidatie & Audiologie en Vitalis hebben de Green Deal Zorgsector Eindhoven ondertekend. Met de ondertekening van deze deal gaan ze de komende drie jaar hun milieuprestaties verbeteren. Met de gemaakte afspraken ondersteunen ze de landelijke en gemeentelijke doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan.

Samen aan de slag

Kennisuitwisseling en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van het contract. De vijf instellingen gaan vanuit hun eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de slag met duurzame maatregelen op het gebied van energie, water, afval, grondstoffen en voedselverspilling. Dit doen zij in samenwerking met het Milieuplatform Zorgsector, gemeente Eindhoven, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Stichting DOE.

Wat is een Green Deal?

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsinstellingen. Ze geven invulling aan de landelijke opgave: de weg naar een CO2-arme energievoorziening en een circulaire economie in 2050. Met de Green Deal Zorgsector Eindhoven krijgen ondertekenaars 3 jaar de tijd om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en toe te werken naar een integraal milieukeurmerk. Hiermee geven zij ook invulling aan de audit-plicht van de in de Europese Energie Efficiency Richtlijn. Zij krijgen hiervoor langer de tijd, maar daarmee verplichten zij zich wel om zich breder in te zetten dan alleen op gebied van energie. Op deze manier probeert de gemeente Eindhoven organisaties in de stad te stimuleren om duurzamer te werken en de drempel te verlagen om aan de verplichtingen te voldoen vanuit het Rijk.

Bron: persbericht gemeente Eindhoven

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0