Duurzaamheidscafé

Er zijn redenen genoeg voor een extra inspanning op het gebied van duurzaamheid. Natuurlijk gaat het om een gezonde omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar dat niet alleen. Ook voor onszelf bepaalt de kwaliteit van de omgeving voor een belangrijk deel ons leefgenot, onze gezondheid en zelfs onze tijd van leven. Door met elkaar te bespreken en na te denken over welke duurzaamheidsthema’s nu en in de toekomst belangrijk voor ons zijn en deze te koppelen, kunnen we ervoor zorgen dat de duurzame ontwikkeling van Eindhoven versneld wordt.

Groot succes

Het duurzaamheidscafé, de eerste bijeenkomst van het Congrestival 040, was een geweldig succes. We hebben genoten van de medewerking, expertise en actieve deelname van alle deelnemers. De ruim 120 deelnemers hebben een groot aantal dromen en zelfs concrete suggesties kunnen formuleren. Met kernwoorden als samenhang, samenwerking en ambitie gaat een groep experts, tijdens de werkateliers op 28 en 29 september, vol enthousiasme verder. Maar natuurlijk blijft jouw inbreng ook voor die tijd van groot belang. Daarom wil de organisatie van het Congresitval je vragen om jouw ideeën en suggesties naar aanleiding van het duurzaamheidscafé met hen te delen door onderstaande enquête in te vullen.

Enquete invullen

Verslagen

Kon je niet aanwezig zijn tijdens het duurzaamheidscafé? Geen probleem, want er zijn een aantal verslagen gemaakt. Zo ben je toch op de hoogte van wat er is besproken en wat de uitkomsten zijn. E52 heeft op haar website twee artikelen staan over het duurzaamheidscafé. Vergeet ook niet het beeldverslag van de avond te bekijken!

Artikel 1: Gebouw Sporthogeschool staat model voor duurzaamheid bij Fontys

Artikel 2: 120 deelnemers duurzaamheidscafé in gesprek over toekomst Eindhoven

Icon Beeldverslag duurzaamheidscafé (5,0 MB)  

Dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober, tijdens de Dag van de Duurzaamheid, vindt de laatste bijeenkomst van het Congrestival 040 plaats. Deze bijeenkomst is openbaar en de organisatie zou het leuk vinden om je dan weer te mogen verwelkomen.

Het programma

We hebben het programma van het duurzaamheidscafé voor je op een rijtje gezet.

Programma duurzaamheidscafé _1.jpg
 

Aanmelden duurzaamheidscafé

Tijdens het Congrestival gaan we aan de slag met meerdere thema's. Tijdens het duurzaamheidscafé is aan ieder thema een pitcher gekoppeld. Hij/zij is al actief in de stad bezig met dit thema en deelt graag zijn/haar kennis en kunde. Voordat de sessies aan de thematafels, onder begeleiding van gespreksleiders, van start gaan, geven de pitchers allen een korte pitch over hun thema. Wij  stellen graag de pitchers aan je voor. Aan welke tafel schuif jij aan?

 

De pitchers

Jules Hinssen

Jules Hinsen_150x150.jpg

Circulaire economie

                                            

Andre Cools

Andre Cools_150x150.jpg

Voedsel aan de basis

Jules Hinssen is actief in het onderwijs (Fontys) en in de praktijk van energietransitie (Gloei - Peel en Maas, Community of Practice Venlo). Met een achtergrond als bestuurskundige heeft de 'lerende samenleving' zijn bijzondere belangstelling. Transitie is disruptief en daarmee misschien wel 'eng'. De weg naar een duurzame stad vraagt dan ook om leiderschap!  Wat hebben inwoners van Eindhoven nodig om verantwoordelijkheid in te vullen voor een duurzame circulaire economie? Welke mindset helpt de lokale overheid om dat te faciliteren? Welke inhoudelijke focus is verbindend? Is er noodzaak aan een gedeelde taal over circulaire economie? Wat zijn de drie belangrijkste kennisvragen die we onszelf stellen over circulaire economie?

 

Stadslandbouw heeft een heleboel voordelen voor de stad en haar inwoners. Van lokaal voedsel, gezondheid en circulaire stromen, tot (re)integratie en sociale cohesie is buurten en wijken. André Cools helpt en verbindt met Proeftuin040 initiatieven en zet zich in om van stadslandbouw een structureel onderdeel van de stedelijke ontwikkeling te maken.

 

 

     

Wieteke Brocken

Wieteke Brocken_150x150.jpg

Sociale duurzaamheid als perspectief van de zorgzame samenleving

 

Lucas Zoutendijk

Lucas Zoutendijk_150x150.jpg

Duurzame inrichting en ontwikkeling van het stedelijk gebied

Wieteke Brocken (1977) is de oprichter van Aarde en Co. Sinds haar opleiding aan de Design Academy Eindhoven (bachelor's degree in 2002 en Master 2005) heeft zij ervaring met een verscheidenheid aan eco-sociale projecten en processen van de co-creatie. Aarde en Co is een ontwerpbureau, dat concepten ontwikkelt voor diverse milieu- en sociale projecten en hen tastbaar maakt. De projecten belichamen  sociale kwesties en de duurzame samenleving.   Lucas Zoutendijk is eigenaar van STUDIO 1:1. Met zijn bedrijf richt hij zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Hierin focussen zij zich op sociale en ecologische vraagstukken. Hierin staat de mens en haar omgeving centraal. Waar mogelijk werkt Lucas samen met partners uit verschillende disciplines, zoals landschap- architectuur en stedenbouw, maar ook met extern deskundigen uit de ecologische, sociale of wetenschappelijke sector.
     

Joop Ketelaers

joopketelaers_150x150.jpg

Energie in de gebouwde omgeving

 

Bart van der Cammen

Bart van der Cammen2_150x150.jpg

Duurzame bedrijven

Joop is adviseur duurzaamheid. Zijn primaire focus ligt op de gebouwde omgeving. "Ik geloof in de kracht van inspiratie, het goede voorbeeld en de kracht van het individu. Ik probeer met hulp van The Natural Step mensen inzicht te geven in hun eigen impact en verantwoordelijkheden. Think Big, Act Small." 

 

Bart van der Cammen is interim manager in professionele bedrijfsleven. Hij heeft ervaring in diverse bedrijven en organisaties, onder andere in de hightech en de energiesector. Hij houdt van de uitdaging om duurzaam en economisch verantwoord ondernemen met elkaar te combineren. Duurzame bedrijven, dat begint met een positieve business case, en wordt gestimuleerd door goede samenwerking en kruisbestuiving.

     

Erik van Hal

Erik van Hal_150x150.jpg

Verkeer & vervoer

 

Laetitia Ouillet

Laetitia Ouillet_150x150.jpg

Productie van duurzame energie en opslag van energie

Erik is een gedreven verkeersplanoloog met roots in de advieswereld en in de overheid. "Ik beweeg me graag op het snijvlak van verkeer en ruimtelijke ontwikkeling, openbare ruimte, economie en duurzaamheid. Ik heb een groot hart voor actief transport: 'op eigen kracht'”.
 
 

Laetitia Ouillet is directrice Strategic Area (SA) Energy bij de TU/e. Ze heeft een stevige track record op de energiemarkt. Ze is mede-oprichtster van SQ Consult (2009), een internationaal netwerk van experts op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en klimaatbeleid.

     

Jalila Essaidi

jalila-essaidi_150x150.jpg

Energie en de samenleving

   

Jalila Essaïdi is een Nederlandse kunstenaar en ondernemer gevestigd in Eindhoven. Essaïdi is gespecialiseerd op het gebied van moderne biotechnologie en biologische kunsten (bio-kunst). Ze is vooral bekend voor haar werk '2.6 g 329 m/s', ook bekend als "Bulletproof huid '. Essaidi is directeur van Inspidere B.V., een biotechbedrijf gevestigd in Brainport regio Eindhoven. In 2011 stichtte Essaïdi de BioArt laboratoria Foundation, een stichting die burgers toegang biedt tot een creatieve hybride laboratorium met de hulpmiddelen en de kennis van de biowetenschappen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de thema's

Fontys Sporthogeschool

Fontys Sporthogeschool is de locatie voor het duurzaamheidscafé op 19 september 2016.
 

Adresgegevens
Theo Koomenlaan 3
5644 HZ Eindhoven
Tel: 088 508 1111

Bekijk de route
Plaatje

Meld je snel aan

We zouden het leuk vinden om je 19 september te mogen ontvangen bij de Fontys Sporthogeschool. Wil jij graag bij het duurzaamheidscafé aanwezig zijn, meld je dan snel aan via onderstaande link. Heb jij nog vrienden of familie die ook affiniteit hebben met duurzaamheid en/of met een van de thema's die we tijdens het Congrestival 040 behandelen? Ze zijn van harte welkom. Uiteraard moeten ze zich wel even aanmelden.

Aanmelden duurzaamheidscafé


Dag van de Duurzaamheid

Op 10 oktober, tijdens de Dag van de Duurzaamheid, vindt de laatste bijeenkomst van het Congrestival 040 plaats. Ook dit is een openbare bijeenkomst, waar je van harte welkom bent en je jezelf te zijner tijd voor kunt aanmelden. Tijdens deze avond geven we een terugkoppling over de resultaten en bevindingen uit het duurzaamheidscafé en de werkateliers.

Contact en meer informatie

Via de buttons bovenaan deze pagina vind je meer informatie over het progamma en de locatie van het duurzaamheidscafé. Mochten wij een thema volgens jou zijn vergeten of heb je nog andere vragen? Neem dan contact met ons op.