Duurzaamheid in Eindhoven

 

 

Duurzame stad

Eindhoven wil graag een duurzame stad zijn. Een stad waar het fijn, gezond en verantwoord wonen, werken en recreëren is. Een stad met gezonde lucht- en bodemkwaliteit, met excellent onderwijs en goede voorzieningen. Voor ons en voor onze (klein)kinderen. Door actief op te trekken met partners en inwoners in de stad worden duurzame ambities bereikt. We zoeken elkaar steeds meer op, delen duurzame ideeën, werken samen en benutten elkaars expertise. Samen bereiken we duurzame successen.

Meer over duurzaamheid
Plaatje

 


The Natural Step

The Natural Step is een methode die uitgaat van vier verschillende duurzaamheidsprincipes. Een groeiend aantal grote en kleine organisaties in Eindhoven omarmen deze methode om het thema duurzaamheid in de eigen organisatie te laten landen en vorm te geven. Want wat is duurzaamheid nou precies? Iedereen heeft hier een ander antwoord op.

Meer informatie
Plaatje
 

Eindhoven Energieneutraal

Eindhoven wil een energieneutrale stad zijn. Dit betekent dat we in de toekomst niet meer energie gebruiken, dan dat we zelf duurzaam opwekken. Dit is alleen mogelijk als alle inwoners, organisaties en bedrijven in Eindhoven duurzaam met energie omgaan. Als inwoner kun je een belangrijke bijdrage leveren door zelf energie te besparen en/of op te wekken. De gemeente kan je hierbij helpen. Bekijk de energieprojecten om te zien wat je alleen of samen met je buurt kan ondernemen.

Meer informatie
Plaatje